Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.

Wanneer wij bij klanten de verkoop van hun bedrijf bespreken, merken wij vaak dat de impact van een verkoop en daarmee het verkoopproces wordt onderschat. Een vraag die steevast opkomt is wat onze dienstverlening precies inhoudt. De traditionele gedachte is een vraagprijs bepalen, verkoopbrochure opstellen, potentiële koper(s) vinden en prijsovereenstemming bereiken. Als wij dit in een percentage van onze tijdsbesteding aan een dossier uitdrukken, is dit in veel gevallen minder dan 50%. In de huidige markt redelijk snel een potentiële koper vinden behoort reëel tot de mogelijkheden. Maar voor de eigenlijke contract fase komt nog de onderzoeksplicht van koper en de informatieplicht van verkoper om de hoek kijken. In de volksmond noemen we dat boekenonderzoek en in vakjargon de Due Diligence fase. Dit stuk van het verkoopproces wordt door de meeste verkopende ondernemers zwaar onderschat. Bij een reguliere vastgoedtransactie waarbij niet de rechtsvorm verkocht wordt (dit is veelal het geval bij ondernemingen die in een V.O.F. of eenmanszaak gedreven worden) spitst dit onderzoek zich toe op milieukundige zaken als bodem en asbest, vergunning technische zaken als gebruiksvergunning, bestemmingsplan, anterieure overeenkomsten, horecavergunning en diverse periodieke keuringen die gedurende de bedrijfsvoering aanwezig moeten zijn. Daarnaast worden de arbeidscontracten van de over te nemen personeelsleden gescreend op pensioenaanspraken, arbeidsverzuim door ziekte en daaraan gekoppelde uitkeringen en of dit alles voldoende is afgezekerd. Ook juridische zaken als lopende procedures en afspraken met derden welke contractueel vastgelegd zijn in duurcontracten worden beoordeeld. Daarnaast zijn er ook basale elementen als eigendomsrechten en zakelijke rechten die onderzocht moeten worden. Wanneer de rechtsvorm wordt verkocht in de vorm van een besloten vennootschap wordt het onderzoek nog uitgebreid met specifieke elementen als fiscaal en financieel onderzoek, dit omdat het exploitatieverleden wordt mee verkocht en de aansprakelijkheden die hieruit voort kunnen vloeien in kaart gebracht moeten worden. Om een dergelijk onderzoek te kunnen uitvoeren zal een zogenaamde digitale dataroom ingericht worden waarbij het de verantwoordelijkheid is van de verkoper in het kader van zijn informatieplicht deze volledig en niet misleidend te vullen en het de verantwoordelijkheid is van koper deze stukken te onderzoeken en te analyseren en hierover waar nodig aanvullende vragen te stellen. Afhankelijk van dit onderzoek worden in het koopcontract hierover de nodige vrijwaringen en of garantiebepalingen uit onderhandeld. Dit alles moet leiden tot een voor beide partijen perfecte overeenkomst. Gelet op de verschillende expertises in dit onderzoek zullen diverse deskundigen worden ingeschakeld waarbij de rol van de makelaar is dit proces te managen. Kortom een ingewikkeld en tijdrovend proces wat uiteindelijk moet leiden tot de overdracht van een onderneming zonder nawerk.