RICS geaccrediteerd

TE KOOP! Golfpark Weleveld in Zenderen

Type: Overig
Provincie: Overijssel

Het aangebodene is gelegen in het buitengebied van de plaats Zenderen in de provincie Overijssel. De omliggende percelen betreffen veelal grasland/ agrarische grond.
 
In juni 2014 is De Ridder Civiel & cultuurtechniek begonnen met de aanleg van de 9-holes golfbaan op landgoed Weleveld. De baan van Golfclub Weleveld, met NGF A-status, is per 1 mei 2015 geopend voor clubleden en greenfeespelers. De baan is ontworpen door Michiel van der Vaart van Jol Golfdesign.
 
Naast de 9 holes golfbaan zijn een clubhuis, eenvoudige driving range, putting green en parkeerterrein aanwezig.
 
Het geheel werd geëxploiteerd door Stichting Golfpark Weleveld. Op 10 mei 2017 heeft de Rechtbank Overijssel het faillissement uitgesproken over Golfpark Weleveld. De exploitatie van het horecagedeelte is gestaakt met ingang van de faillissementsdatum. De veiling staat gepland voor 14 juli 2017 vanaf 13:00 uur.
 
Het te veilen object:
1.    De eigendom van de percelen met de zich daarop bevindende gebouwen en werken, gelegen aan de Bekkingvelderweg 8, 7625 RM Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummers 1303 en 1843, groot respectievelijk vijf aren en elf centiaren en twee hectare en eenentachtig are;
2.    Het recht van erfpacht lopend tot vijf en twintig maart tweeduizend vierenveertig, van de percelen gelegen aan en nabij de Bekkingvelderweg te Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummers 1302, 1305, 1306, 1307, 1808 en 1809, groot respectievelijk een are, zesenzeventig centiaren, vijf aren, zesenveertig centiaren, zesenvijftig aren, veertig centiaren, zes aren, vijftig centiaren, acht hectaren, tachtig aren, tweeënzestig centiare en tien hectaren, vierenzestig aren, drie centiaren; en
 3.   Het recht van erfpacht lopend tot vijf en twintig maart tweeduizend vierenveertig, van het perceel cultuurgrond gelegen aan de Bekkingvelderweg te Zenderen, kadastraal bekend gemeente Borne, Sectie A, nummer 2047, groot een hectare, negenentachtig are en drieënnegentig centiare. Op perceel 2047 rust nog een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Enexis B.V.
 
De te veilen objecten worden niet afzonderlijk geveild, maar als één bedrijfsmatig object bestaande uit golfbaan, clubhuis en bijbehorende roerende zaken. Aantoonbare eigendomsrechten van derden worden gerespecteerd.

Is uw interesse gewekt? Vraag dan doormiddel van onderstaand formulier de verkoopbrochure aan.


Downloads

pdf 170607_Verkoopbrochure.pdf

pdf 170607_Bidbook.pdfVoor het aanvragen van een wachtwoord om de verkoopdocumentatie te downloaden graag uw gegevens invullen en de geheimhoudingsverklaring accorderen.

 
Naam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Mobiel *
Telefoon
Fax
E-mail *
 

Hoe heeft u dit object gevonden?

Door rondkijken op de website
Via RECRON/ advertentie Recreatie
Via HISWA/ advertentie HISWA Magazine
Via de Van de Loosdrecht Nieuwsbrief
Via de Recreavakkrant
Via Google
Via Linked-In
Via Twitter
Via uw adviseur
Via via
Anders, namelijk:
 

Eigen vermogen (*verplicht):
Het is alleen mogelijk om een bedrag in euro's in te vullen.

*

Lees geheimhoudings verklaring

* Ik ga akkoord met de geheimhoudingsverklaring.

F.A. Molijnlaan 28|8071 AG Nunspeet|T: 0341 - 25 23 63|info@vandeloosdrechtrbm.nl

NVM RECRON HISWA Vastgoedcert RICS NRVT
Groter in vraag en aanbod